Vid oro för ett barn

Känner du oro för ett barn?
Eller är du själv berörd?

På Riksidrottsförbundets webbplats kan du läsa om hur du ska agera om du misstänker att någon far illa eller om idrottsföreningens värdegrund bryts.

Trygg Idrott på rf.se

Beroende på vad ärendet gäller finns olika åtgärder. 

 •    Akuta brott, anmäl till polisen 112.
 •     Icke akuta brott, anmäl till polisen 114 114.
 •     Anmälan till Socialtjänst vid orosanmälan.
 •     Kontakta föreningens styrelse.
 •     Kontakta ditt specialidrottsförbund (SF)
 •     Kontakta ditt RF-SISU distrikt 

 

Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, SF eller RF/SISU:s distrikt kan du kontakta idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se. Vid hög belastning kan det vara svårt att komma fram på telefon – lämna ett meddelande eller skicka e-post så blir du kontaktad. Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan.

Om du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten, där idrottsombudsmannen tar emot ärenden.

För att kunna agera när något händer finns ett antal olika regelverk att luta sig mot:

 • Svensk lag
 • Barnkonventionen
 • Föreningens stadgar
 • Förbundets stagar
 • Riksidrottsförbundets (RF) stadgar