Kunskap

Vi vill ha ett tryggt och inkluderande idrotts- och föreningsliv där alla barn och ungdomar blir lyssnade på, får plats och där de trivs. En verksamhet fri från trakasserier, mobbning, övergrepp, våld och hot.  Här kan du hitta länkar till mer kunskap från olika aktörer. 


Samspel


RF/SISU


Rädda Barnen