Samspel - för trygga barn och unga


Det här är Samspel

Samspel är ett samarbete mellan företag i syfte att skapa en trygg och inkluderande tillvaro för barn och unga när de idrottar/ägnar sig åt föreningsverksamhet. I korta drag innebär det att företagen använder sin sponsring för att sätta extra fokus på att skapa trygga miljöer i föreningslivet.

Alla anslutna företag går med på att ställa följande krav på föreningar de sponsrar:

  - Att begränsat registerutdrag ur polisens belastningsregister tas på samtliga ledare.

 - Att ta fram en utarbetad och förankrad handlingsplan mot mobbing, kränkningar och övergrepp.

 

Varför ska företag vara med i Samspel?

Genom att ansluta sitt företag till samspel gör du skillnad på riktigt för tryggheten för barn och unga genom att ställa viktiga krav i era sponsringsavtal. Förutom det bjuds du också in till ett nätverk av likasinnade företag som har valt att använda sitt arbete med sponsring för att motverka mobbning, särbehandling och sexuella övergrepp i föreningslivet.